βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2016

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑTΙΤΙΔΑ C

 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ   C

Κ ΚΟΥΖΗ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

Η ηπατίτιδα C είναι σήμερα η μόνη μορφή ηπατίτιδας η οποία θεραπεύεται με μακροχρόνια λήψη φαρμάκων. Η μορφή αυτή μεταδίδεται ευκολότερα σε σχέση με την Β, μέσω βιολογικών υγρών,   και εκτός των βλαβών που προκαλεί ο ιός ο οποίος ενσωματώνεται μόνιμα στα κύτταρα του ήπατος,  προκαλεί και ιστολογική εικόνα αυτοάνοσης ηπατίτιδας. Οι μέχρι σήμερα γνώσεις μας  ενοχοποιούσαν τον ιό ως υπεύθυνο  για την εμφάνιση  καρκίνου του ήπατος  μετά από μακροχρόνια έκθεση. Λεπτομερέστερες όμως μελέτες έδειξαν ότι ο ιός προκαλεί καρκίνους και άλλων οργάνων πέραν του ήπατος και ως εκ τούτου  η θεραπευτική του αντιμετώπιση είναι  επιβεβλημένη. Οι ασθενείς με ηπατίτιδα C έχουν διπλάσια συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και μη Hodgkin λεμφώματος, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό και εάν εξαιρεθεί ο καρκίνος του ήπατος η πιθανότητα ανεβαίνει στο 80%, σύμφωνα με ανακοίνωση στην Ετήσια συνάντηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης μελέτης του ήπατος. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι θεράποντες ιατροί αφού αφαίρεσαν και άλλους ενοχοποιητικούς παράγοντες, όπως το κάπνισμα, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και το αλκοόλ.

Η σύνδεση του ιού της ηπατίτιδας C με πολλές μορφές καρκίνου, πέραν του ηπατικού, επιβάλλει την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων  εκρίζωσης της ασθένειας, πέραν του οικονομικού κόστους, για το οποίο πολλές χώρες εξέφρασαν διαφωνίες.