βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2016

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑΣ

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που συλλέγονται κατά τον τοκετό  προστατεύουν τον εγκέφαλο από την  αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα σε πειραματικά μοντέλα

Κ ΚΟΥΖΗ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του πλακούντα σήμερα αποτελούν τη  νεότερη  μέθοδο αντιμετώπισης της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας. Η αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα συναντάται ως ανεξάρτητη οντότητα και παραμένει για χρόνια, αφήνοντας μόνιμες βλάβες, μετά την  αποδρομή της εγκεφαλίτιδας από νευροτρόπους ιούς.  Στη μελέτη αυτή ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που συλλέχτηκαν κατά τον τοκετό χορηγήθηκαν ενδοφλέβια σε πειραματικά μοντέλα αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας και παρατηρήθηκε μεγάλη ελάττωση της φλεγμονής του εγκεφάλου, περιορισμός της εκφύλισης των νευρικών απολήξεων και εμφάνιση νεαρών  νευρογλοιακών κυττάρων. Τα ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα ανιχνεύτηκαν  στον εγκέφαλο των πειραματοζώων και παρατηρήθηκε τοπική αύξηση των αυξητικών νευροτρόφων παραγόντων. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η χορήγηση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων είναι πλέον αποτελεσματική εάν γίνει στην οξεία φάση της νόσου, τα ανθρώπινα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα εγκαθίστανται στον πάσχοντα εγκέφαλο  και εκκρίνουν νευροτροφικούς παράγοντες οι οποίοι σταδιακά οδηγούν στην νευρική αποκατάσταση.