βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Η διάρκεια ζωής των βλαστοκυττάρων του ΟΠΑ

Ποια είναι η διάρκεια φύλαξης των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

 Η 1η φύλαξη και χρήση βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος έγινε το 1988 για τη θεραπεία της απλαστικής αναιμίας και τα βλαστοκύτταρα προέρχονταν από αδελφό. Η κατάψυξη έγινε στο Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα και η χρήση στο Παρίσι, όπου και μεταφέρθηκαν τα βλαστοκύτταρα. Μετά την πρώτη επιτυχημένη θεραπεία συνεχίστηκε η έρευνα για τις δυνατότητες χρήσης του ΟΠΑ, όπως και η διάρκεια ζωής τους στις συνθήκες κρυοσυντήρησης. Για το λόγο αυτό έγιναν πειραματικές καταψύξεις και αποψύξεις σε διάφορα χρονικά διαστήματα. Τα αποτελέσματα της βιωσιμότητας μετά από 5, 10, 15 και 23.5 χρόνια κρυοσυντήρησης ανακοινώθηκαν  σε αντίστοιχες  δημοσιεύσεις. Η βιωσιμότητα και η λειτουργικότητα των βλαστοκυττάρων παρέμεινε σταθερή κατά την κρυοσυντήρηση, χωρίς καμία αλλοίωση στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα της φύλαξης.

 

Το 2021 απεβίωσε  ο καθηγητής Broxmayer, ο πρώτος που πραγματοποίησε την 1η φύλαξη και χρήση των βλαστοκυττάρων του ΟΠΑ, και το εργαστήριο του συνεχίζει να μελετάει τη βιωσιμότητά τους, αποψύχοντας τα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στην τελευταία ανακοίνωση το καλοκαίρι του 2023 ανακοινώθηκε ότι τα βλαστοκύτταρα του ΟΠΑ παραμένουν υγιή και λειτουργικά  27 χρόνια μετά την κατάψυξή τους,  διατηρούν όλες τις βιολογικές τους ιδιότητες και ιδιαίτερα την ιδιότητα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, η οποία είναι ο καλύτερος δείκτης λειτουργικότητας των κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι εάν τα βλαστοκύτταρα κρυοσυντηρηθούν σωστά  η διάρκεια της ζωής τους είναι απεριόριστη.

Το 2018  στην Αυστραλία χορηγήθηκαν βλαστοκύτταρα του ΟΠΑ σε ενήλικα ασθενή για τη θεραπεία  λευχαιμίας τα οποία είχα κρυοσυντηρηθεί 20 χρόνια πριν. Πρόσφατα η ιατρική κοινότητα της Κίνας ανακοίνωσε την αυτόλογη χρήση βλαστοκυττάρων σε ασθενή ηλικίας 19 ετών ο οποίος έπασχε από αυτοάνοση απλαστική αναιμία και η οικογένειά του είχε κρυοσυντηρήσει τα βλαστοκύτταρα του κατά  τη γέννησή. 

Σημαντική εμπειρία της μεθόδου της κρυοσυντήρησης  και της ασφάλειάς της αποκτήθηκε  από την κατάψυξη σπέρματος αρχικά σε ζώα. Κρυοσυντηρηθέν σπέρμα πριν 50 χρόνια χρησιμοποιήθηκε στην εξωσωματική γονιμοποίηση αγελάδων και ανθρώπινο σπέρμα οδήγησε στη γέννηση υγιούς παιδιού μετά από 40 έτη κρυοσυντήρησης.