βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Κέντρο Ιατρικής Συμβουλευτικής

Κέντρο Ιατρικής Συμβουλευτικής

Οι Γιατροί της Biohellenika απαντούν στις απορίες σας

Κέντρο Ιατρικής Συμβουλευτικής

ΣτηBiohellenikaλειτουργεί ένα σύγχρονο Κέντρο Ιατρικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης προς τους γονείς για τις ιατρικές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε το 2009 με τη συμβολή μιας ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της υγείας με κύριο σκοπό την προώθηση καινοτόμων, αποτελεσματικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας.

Η φιλοσοφία των ιατρών που δημιούργησαν και στηρίζουν τη λειτουργία της Biohellenika είναιοι θεραπευτικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων, η ενημέρωση της οικογένειας για τις δυνατότητες που της δίνει η φύλαξηκαι η ενημέρωση και η εξοικίωση της επιστημονικής κοινότητας με αυτές. Προϋπόθεση για αυτά αποτελείη διαρκής ενημέρωση, η βαθιά γνώση τωνδιεθνών εξελίξεων στον τομέα των βλαστοκυττάρων και η δέσμευση για παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.

biohellenika

Στόχοι του Ιατρικού Συμβουλευτικού Κέντρου

family

Το Ιατρικό Συμβουλευτικό Κέντρο της Biohellenika έχει ως στόχο την προαγωγή τηςυγείας στη χώρα μας. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου, Δρ. Γεώργιος Κολιάκος συνεργάζεται με εξειδικευμένες ομάδες ιατρώνκαι με βάση τη διεθνή βιβλιογραφίασχεδιάζει κλινικές μελέτες για τηναντιμετώπιση ορισμένων τύπωνασθενειών.Επίσης οργανώνει επιστημονικές ημερίδεςμε στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση για τις σημερινές αλλά και μελλοντικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων.

Η Δρ. Κουζή – Κολιάκου, Αν. Καθηγήτρια Εμβρυολογίας – Ιστολογίας, διεξάγει ατομικές συναντήσεις με τους γονείς και τους ασθενείς και είναι επιστημονικά υπεύθυνη για την αξιολόγηση του εκάστοτειατρικού προβλήματοςκαι την παροχή ιατρικής συμβουλής.

Το Κέντρο Ιατρικής Συμβουλευτικής αποτελεί πηγή στήριξης για τους γονείς και η λειτουργία του χαρακτηρίζεται από κλίμα συνεργασίας και κατανόησης της ανθρώπινης διάστασης δύσκολων ιατρικών προβλημάτων.

Διαβάστε κάποια ενδιαφέροντα άρθρα