βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Φύλαξη Βλαστοκυττάρων κατά τον τοκετό

Ανακαλύψτε τη δύναμη των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του παιδιού σας είναι η πιο πολύτιμη πηγή βλαστοκυττάρων με απεριόριστα πλεονεκτήματα αφού τα κύτταρα αυτά έχουν ήδη σώσει χιλιάδες ζωές.

Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ενημερωθείτε από τους ειδικούς ιατρούς σχετικά με τα οφέλη του παιδιού και της οικογένειάς σας ώστε να λάβετε μια επιστημονικά και αντικειμενικά τεκμηριωμένη απόφαση.

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;

Τα βλαστοκύτταρα είναι η πλέον φυσική θεραπεία μιας ασθένειας μιας και είναι τα δομικά στοιχεία των οργάνων, των ιστών, του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε αντίθεση με τα συμβατικά φάρμακα που θεραπεύουν τα συμπτώματα μιας νόσου, τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται ή να εξελίσσονται σε κάθε είδος κυττάρου του οργανισμού και εστιάζουν στη διόρθωση και θεραπεία από ασθένειες ή κατεστραμμένα κύτταρα.

Γιατί το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του παιδιού είναι τόσο ξεχωριστό;

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η στιγμή της γέννησης είναι μια μοναδική ευκαιρία να συλλέξουμε ανώδυνα και ακίνδυνα βλαστοκύτταρα για το μέλλον του παιδιού και των υπολοίπων μελών της οικογένειας. Τα βλαστοκύτταρα που συλλέγουμε από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον πλακούντα επειδή έχουν ηλικία μηδέν διατηρούν στο ακέραιο τις θεραπευτικές και αναγεννητικές τους ιδιότητες εφόσον συντηρηθούν ως μοναδικό και αναντικατάστατο βιολογικό υλικό. Ένα πιστοποιημένο σύστημα κρυοσυντήρησης διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε υγρό άζωτο για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης ζωής και την απόψυξή τους, όταν χρειασθεί, χωρίς να έχουν χάσει τις θεραπευτικές και αναπλαστικές τους ιδιότητες. Οι εφαρμογές και χρήσεις των κυττάρων αυτών στα τυχερά άτομα που οι γονείς τους έχουν προνοήσει να φυλάξουν το πολύτιμο αυτό υλικό κατά τη στιγμή της γέννησης είναι πλέον προφανείς από εκατοντάδες ανακοινώσεις που αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Τι ισχύει για τα βλαστοκύτταρα σήμερα

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και ο πλακούντας περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων και πλεονεκτούν έναντι όλων των υπολοίπων πηγών.

• Σήμερα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία περίπου 80 ασθενειών συμπεριλαμβανομένων πολλών μορφών καρκίνου. Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των ασθενειών όπου χρησιμοποιούνται τα βλαστοκύτταρα έχει αυξηθεί ραγδαία. Ενώ το 1988 είχε γίνει μόνο μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 20.000 μεταμοσχεύσεις.

• Τα βλαστοκύτταρα που λαμβάνονται κατά τον τοκετό έχουν καλύτερη ιστοσυμβατότητα μεταξύ των μελών της οικογένειας. Είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με το ίδιο το παιδί διότι αποτελούν μέρος του σώματός του και έχουν υψηλού βαθμού ιστοσυμβατότητα με τα αδέλφια του και τους γονείς του δεδομένου ότι η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται.

• Η μεταμόσχευση με βλαστοκύτταρα που προέρχονται μέσα από την οικογένεια έχει δύο φορές καλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε σύγκριση με μόσχευμα εκτός οικογένειας. Το μόσχευμα από συγγενή ιστοσυμβατό αδερφό είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή εάν ο ασθενής δεν έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα.

• Τα βλαστοκύτταρα κατά τη γέννηση έχουν μηδενική ηλικία, αυτό σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερη αναπλαστική ικανότητα αφού διατηρούν πλήρες το δυναμικό αναγέννησης και διαφοροποίησής τους. Η θεραπευτική και αναπλαστική ικανότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του ατόμου, τόσο μεγαλύτερη όσο νεώτερο είναι το άτομο.

• Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα βλαστοκύτταρα είναι κατά κανόνα υγιή και ανοσολογικά ανώριμα, συνεπώς δεν απαιτείται 100% ιστοσυμβατότητα για να χορηγηθούν σε άλλο μέλος της οικογένειας σε σύγκριση με την επόμενη εναλλακτική πηγή λήψης βλαστοκυττάρων που είναι ο μυελός των οστών.

• Οι νέες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική επικεντρώνονται στη χρήση βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για παθήσεις όπως ο νεανικός σακχαρώδης διαβήτης και η εγκεφαλική παράλυση.

• Τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα, δηλαδή του ίδιου του ασθενούς, δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της απόρριψης του μοσχεύματος ούτε αυξάνουν την πιθανότητα ογκογέννεσης όταν χορηγούνται χωρίς προηγούμενη τροποποίηση.

Ποιες είναι οι εφαρμογές τους σήμερα

Σήμερα τα βλαστοκύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία κακοήθων και αυτοάνοσων ασθενειών και σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και του νεανικού σακχαρώδη διαβήτη σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο.

Με τη χρήση των βλαστοκυττάρων αντιμετωπίζουμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια, την πνευμονική ίνωση, το εμφύσημα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα επιπεπλεγμένα κατάγματα, την περιφερική αρτηριακή απόφραξη, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και τα εγκαύματα, έλκη και ουλές. Ακόμα, συχνές είναι οι εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στην πλαστική και αισθητική ιατρική και στη δημιουργία μικρών οργάνων. Στην τελευταία περίπτωση έχει ανακοινωθεί η δημιουργία καρδιακών βαλβίδων, ουροδόχου κύστεως, γνάθου και τραχείας, ενώ σε προκλινικό στάδιο γίνονται μελέτες για την ανάπλαση της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών σε οξείες καταστάσεις καθώς και οι γονιδιακές θεραπείες στις περιπτώσεις κληρονομικών ασθενειών.

Ακόμα, μελετάται ο συνδυασμός της κυτταρικής με τη γονιδιακή θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή τα βλαστοκύτταρα εφοδιάζονται με γονίδια τα οποία ενισχύουν τις θεραπευτικές τους δυνατότητες ή διορθώνουν τα παθολογικά γονίδια, όπως στην περίπτωση της μεσογειακής αναιμίας. Τα βλαστοκύτταρα είναι η νέα εποχή στην ιατρική!

Γιατί η οικογενειακή φύλαξη είναι σημαντική

Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να φυλαχθούν σε θερμοκρασία υγρού αζώτου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει κατά πολύ την ανθρώπινη ζωή. Έχει υπολογισθεί ότι μετά από 2.000 χρόνια κρυοσυντήρησης τα βλαστοκύτταρα θα έχουν χάσει τις βιολογικές τους ιδιότητες. Η οικογενειακή φύλαξη των βλαστοκυττάρων εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση σε νεαρά κύτταρα για θεραπείες που σήμερα πραγματοποιούνται, αλλά και για όλες αυτές του μέλλοντος. Με τις σημερινές εφαρμογές έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα χρήσης ενός τέτοιου δείγματος σε όλη τη ζωή του ατόμου είναι περίπου 1/200, ενώ αναφέρεται ότι ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών θα μπορούσαν να ωφεληθούν σήμερα από τις εφαρμογές των βλαστοκυττάρων. Η πιθανότητα χρήσης του δείγματος μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας έχει υπολογισθεί 1/2000 και η πιθανότητα αυτή διπλασιάζεται αν υπάρχει και ιστοσυμβατός αδελφός.

Τα βλαστοκύτταρα είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με το ίδιο το παιδί διότι αποτελούν μέρος του σώματός του. Στις εφαρμογές τις αναγεννητικής ιατρικήςκαι στα αυτοάνοσα νοσήματα επιβάλλεται ο ασθενής να έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Συνεπώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο ίδιο το παιδί.

Τα βλαστικά κύτταρα όμως έχουν υψηλού βαθμού ιστοσυμβατότητα με τα αδέλφια και τους γονείς, δεδομένου ότι η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται. Στις αιματολογικές ασθένειες όπου επιτρέπεται η ανταλλαγή βλαστοκυττάρων μέσα στην οικογένεια, τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται στα ιστοσυμβατά μέλη για τη θεραπεία της λευχαιμίας και του καρκίνου. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία κληρονομικών ασθενειών του αίματος, όπως η μεσογειακή αναιμία.

Αυτόλογες ή αλλογενείς μεταμοσχεύσεις; Τι είναι ασφαλέστερο;

Η μεταμόσχευση των οργάνων μεταξύ ιστοσυμβατών ατόμων είναι δυνατή με τη χρήση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, χωρίς όμως να αποκλείεται η απόρριψη του μοσχεύματος. Η δυνατότητα δημιουργίας αυτόλογων οργάνων από βλαστοκύτταρα είναι μία ευοίωνη προοπτική για το μέλλον των μεταμοσχεύσεων.

Σε ότι αφορά τη χρήση βλαστοκυττάρων σε θεραπευτικές εφαρμογές η αυτόλογη χρήση, εφ όσον αυτή είναι δυνατή είναι και η προτιμότερη, επειδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πιθανότητα απόρριψης. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ένα υγειές αυτόλογο μόσχευμα, η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι ο ιστοσυμβατός συγγενής αδελφός. Στις περιπτώσεις αυτές λόγω της γενετικής συγγένειας η απόρριψη είναι σπάνια ενώ στις απελπιστικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ούτε υγειές αυτόλογο μόσχευμα ούτε ιστοσυμβατός αδελφός, αναγκαστικά χορηγείται αλλογενές (ξένο) μόσχευμα από άγνωστο δότη.

Στην περίπτωση χορήγησης αλλογενούς μοσχεύματος από άγνωστο δότη, υπάρχουν κίνδυνοι οξείας ή χρόνιας απόρριψης του μοσχεύματος με κίνδυνο της ζωής του ασθενούς αφού η πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος είναι 50%. Η χρόνια απόρριψη απαιτεί τη συνεχή λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, τα οποία έχουν πολλές παρενέργειες στον ασθενή και έχει παρατηρηθεί ότι η αλλογενής μεταμόσχευση προκαλεί εκ νέου καρκινικούς όγκους στους μεταμοσχευθέντες ασθενείς.

Πως μπορώ να εξασφαλίσω περισσότερο την οικογένειά μου;

Η οικογενειακή φύλαξη παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια δεδομένου ότι γνωρίζουμε την προέλευση των βλαστοκυττάρων και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και κληρονομικών ασθενειών του αίματος. Η ιστοσυμβατότητα σαφώς είναι καλύτερη μέσα στην οικογένεια σε σχέση με τον άγνωστο δότη και το βασικότερο είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα βλαστοκύτταρα της οικογένειάς μας για την ύπαρξη προδιάθεσης για λευχαιμία. Στη δημόσια φύλαξη ο έλεγχος για προδιάθεση για λευχαιμία δεν πραγματοποιείται, γι’ αυτό το 5% των υποτροπών της λευχαιμίας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση οφείλεται σε εμφάνιση λευχαιμίας στα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν από άγνωστο δότη. Η ύπαρξη προλευχαιμικών κλώνων δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην οικογενειακή και τη δημόσια φύλαξη. Επειδή στη δημόσια φύλαξη τα δείγματα φυλάσσονται ανώνυμα, σε περίπτωση που ένας δότης αρρωστήσει από λευχαιμία δεν μπορεί να αναγνωριστεί το δείγμα του και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της μεταφοράς προλευχαιμικών κλώνων στον ασθενή που θα τα πάρει. Επί πλέον η οικογένεια για την ανεύρεση ενός ιστοσυμβατού μοσχεύματος από δημόσια τράπεζα θα κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό, σε σχέση με το κόστος της φύλαξης σε οικογενειακή τράπεζα και χωρίς καμία εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή χορήγησης ενός άλλου μοσχεύματος σε περίπτωση απόρριψης του πρώτου, που είναι και η συνηθέστερη επιπλοκή.

Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις

Η Biohellenika έχει αξιολογηθεί ως το καλύτερο Εργαστήριο Επεξεργασίας Βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη, στεγάζεται σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είναι διεθνώς διαπιστευμένη από την ΑΑΒΒ και στελεχώνεται από επαγγελματίες ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους για την προετοιμασία μοσχευμάτων από βλαστοκύτταρα για μεταμοσχεύσεις. Η Biohellenika είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία οικογενειακής φύλαξης που δείγματά της έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτόλογες θεραπείες.

ΠΑΘΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ALZHEIMER

3


ΑΛΩΠΕΚΙΑ

35

ΑΝΟΙΑ

3

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

55

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΓΓΑΣ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΑΔΩΝ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

1

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

1

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

224

ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΝΟΣΗΜΑ

5

ΔΙΑΒΗΤΗΣ Ι

5

ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ

1

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

6

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

9

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

1

ΕΛΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

1

ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

1

ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

1

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HΑSHIMOTO

1

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

80

ΙΠΠΟΥΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

1

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

1

ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ

3

ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

2

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

1

ΝΟΣΟΣ DUCHENE

1

ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΑ Lewy

1

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

2

ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

1

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

220

ΠΑΡΕΓΓΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ

4

ΠΛΑΓΙΑ ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

6

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

1

ΣΑΡΚΩΜΑ

1

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

17

ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

1

PRP ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

15

PRP ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

80

ΣΥΝΟΛΟ

804


Η υψηλή ποιότητα επεξεργασίας των δειγμάτων πιστοποιείται με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία, αλλά έχει κριθεί και στην πράξη με τη χορήγηση δειγμάτων για θεραπείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα των αποψύξεων των δειγμάτων επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του συστήματος αποθήκευσης, αφού η βιωσιμότητα των κυττάρων ξεπερνούσε κατά πολύ τον διεθνώς αποδεκτό μέσο όρο.

Η φιλοσοφία των ιατρών που δημιούργησαν και στηρίζουν τη λειτουργία της Biohellenika είναι οι θεραπευτικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων και η ενημέρωση της οικογένειας και της επιστημονικής κοινότητας για τις δυνατότητες που της δίνει η φύλαξη. Προϋπόθεση για αυτά αποτελεί η διαρκής ενημέρωση, η βαθιά γνώση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των βλαστοκυττάρων και η δέσμευση για παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

614

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

145

ΛΑΡΙΣΑ

1

ΚΑΒΑΛΑ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

2

ΚΥΠΡΟΣ

2

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1

ΣΚΟΠΙΑ

15

ΣΥΝΟΛΟ

804

Όσοι περισσότεροι άνθρωποι φυλάξουν τα βλαστοκύτταρά τους, τόσο περισσότερες μεταμοσχεύσεις θα γίνονται με αποτέλεσμα την καλύτερη υγεία!!!

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Biohellenika για τη συλλογή του μέγιστου αριθμού βλαστοκυττάρων κατά τον τοκετό και ενημερωθείτε για τα οφέλη του παιδιού σας και της οικογένειάς σας!