βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Αποστράγγιση Πλακούντα

vastokyttara

Αποστράγγιση Πλακούντα

Η Biohellenika εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που παρέχονται με τη γέννηση του παιδιού για τη συλλογή του μέγιστου αριθμού των βλαστοκυττάρων, προβαίνει εκτός από την κλασική συλλογή με την παρακέντηση του ομφαλίου λώρου και στην αποστράγγιση του πλακούντα.

Ο τρόπος αυτός λήψης αφορά τη συλλογή των βλαστοκυττάρων που έχουν απομείνει στο εσωτερικό του πλακούντα μετά την κλασική αιμοληψία. Μετά τη λήψη του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, πραγματοποιείται η αποκόλληση του πλακούντα και ο μαιευτήρας τοποθετεί ολόκληρο τον πλακούντα μέσα στο ειδικό αποστειρωμένο δοχείο το οποίο μεταφέρεται κάτω από ειδικές άσηπτες συνθήκες στο εργαστήριο, όπου ακολουθείται ειδική επεξεργασία απομόνωσης βλαστοκυττάρων. Ο πλακούντας διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγγείων μέσα στο οποίο παγιδεύεται σημαντικός αριθμός βλαστοκυττάρων, ο οποίος θα παραμείνει αναξιοποίητος εάν δεν ακολουθήσει δεύτερη συλλογή. Με την ειδική δημοσιευμένη από την επιστημονική ομάδα της Biohellenika μέθοδο που εφαρμόζεται στα εργαστήρια της, όλα αυτά τα κύτταρα συλλέγονται και προστίθενται στην απλή λήψη των βλαστοκυττάρων. Με τη μέθοδο αυτή τελικά εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων, τα οποία θα κατέληγαν στα άχρηστα μαζί με τον πλακούντα εάν δεν γίνονταν αυτή η δεύτερη ειδική επεξεργασία.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το δείγμα περισσότερες φορές, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τη λευχαιμία σε ενήλικα ασθενή μεγάλου σωματικού βάρους αφού έχουμε πλέον εξασφαλίσει δύο λήψεις. Συνεπώς όσο μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων κρυοσυντηρείται εξαρχής, τόσο περισσότερο εξασφαλισμένο είναι το ίδιο το παιδί, αλλά και η οικογένεια του.

Η ειδική αυτή μέθοδος λήψης βλαστοκυττάρων από το εσωτερικό του πλακούντα βραβεύτηκε στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2007, αναφέρονταν επί μία εβδομάδα το Φεβρουάριο του 2008 στο διαδίκτυο ως η πλέον ενδιαφέρουσα ιατρική δημοσίευση στον διεθνή ιατρικό τύπο και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Transplantation Proceedings 2007, 39 (10): 3380-4. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν για δεύτερη φορά με νέα δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Transfusion το 2011.


Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε τον ασκό συλλογής.

12selido biohellenika