βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα

moro

Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα (Κλασική Λήψη Βλαστοκυττάρων με παρακέντηση των αγγείων του Ομφαλίου Λώρου)

Η λήψη πραγματοποιείται από το μαιευτήρα σας αμέσως μετά τον τοκετό και την περίδεση του ομφαλίου λώρου με παρακέντηση στη φλέβα του. Η σωστή συλλογή του αίματος είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επεξεργασία και αποθήκευση του.

Η διαδικασία είναι απλή, διαρκεί περίπου 5 λεπτά και είναι εντελώς ακίνδυνη για το παιδί και τη μητέρα, δεδομένου ότι πραγματοποιείται μετά τον τοκετό. Οι γονείς πρέπει να έχουν προμηθευτεί εγκαίρως το πακέτο συλλογής (kit) της Biohellenika, το οποίο πρέπει να διατηρήσουν σε άριστη κατάσταση μέχρι να το παραδώσουν στο μαιευτήρα πριν τον τοκετό. Το kit είναι ισοθερμική συσκευασία με καταγραφή θερμοκρασίας για να διατηρεί το ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε σταθερή θερμοκρασία.

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα συλλέγεται σε ειδικά αποστειρωμένο ασκό και αποστέλλεται στα εργαστήρια της Biohellenika, όπου γίνονται οι έλεγχοι και η κρυοσυντήρηση των βλαστοκυττάρων. Έχουμε παρατηρήσει ότι η συλλογή των βλαστοκυττάρων είναι διαφορετική σε κάθε τοκετό και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συλλεγεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αίματος. Σε περίπτωση δίδυμης - πολύδυμης κύησης, ο όγκος που συλλέγεται από κάθε παιδί είναι μικρότερος, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί προβλήματα στην περαιτέρω χρήση τους. Όλα τα δεδομένα μέχρι σήμερα δείχνουν πως η ηλικία, η εθνικότητα της μητέρας, το βάρος που πήρε η μητέρα κατά τη διάρκεια της κύησης και το φύλο του παιδιού δεν παίζουν κανένα ρόλο, θετικό ή αρνητικό, στην επιτυχημένη συλλογή του ομφαλικού αίματος. Το μόνο που φαίνεται να οδηγεί σε λήψη μεγαλύτερου όγκου αίματος είναι το βάρος του παιδιού στη γέννηση και η συμπλήρωση του χρόνου της κύησης. Συνήθως, όσο μεγαλύτερος όγκος αίματος συλλεχθεί, τόσο μεγαλύτερος είναι τελικά ο αριθμός των βλαστικών κυττάρων που καταψύχονται. Πάραυτα η ειδική μέθοδος απομόνωσης που χρησιμοποιεί η Biohellenika, μπορεί να αξιοποιήσει και δείγματα μικρότερου όγκου, έτσι το τελικό κριτήριο αποδοχής του δείγματος για τη Biohellenika είναι ο αριθμός των κυττάρων στο δείγμα και όχι ο όγκος του δείγματος.


Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε τον ασκό συλλογής.

entypo gonewn