βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα «biohellenika.gr» [εφεξής «η Ιστοσελίδα»], ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BIOHELLENIKA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Biohellenika Α.Ε.», που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής αρ. 65, [εφεξής «η Εταιρία»] προσφέρει το περιεχόμενό της στους επισκέπτες της υπό τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Α. Γενικοί Όροι

1. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας έχουν την ευθύνη πρόσβασης σε αυτή και βαρύνονται με την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς που συνδέονται με την πρόσβαση και παραμονή σε αυτή (π.χ. χρεώσεις από παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου).

2. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι διαρκώς προσβάσιμη ούτε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή είναι πάντοτε επικαιροποιημένες. Στην  Ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνονται  συμβουλές οποιουδήποτε είδους.

3. Η Ιστοσελίδα και τα επιμέρους στοιχεία αυτής (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά κλπ) προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποκλειστικός δικαιούχος των οποίων είναι η Εταιρία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση στο κοινό, κατ’ αίτηση διάθεση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

4. Το όνομα χώρου «biohellenika.gr, η φράση «Biohellenika» και το λογότυπο «Biohellenika» αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται από τις διατάξεις για τα domain names και τα διακριτικά γνωρίσματα αντίστοιχα.

5. Η Ιστοσελίδα πιθανόν να συνδέεται με άλλες μέσω υπερσυνδέσμων. Η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από την επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων που συνδέονται με τη Ιστοσελίδα. Επισκέπτες που μεταβαίνουν σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Ειδικότερα η Εταιρία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι εργαζόμενοί της δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με ιστοσελίδες τρίτων, που συνδέονται μέσω υπερσυνδέσμου με την Ιστοσελίδα.

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Ιστοσελίδα ή μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα της Ιστοσελίδας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη ή επιβλαβής ή σχετίζεται με παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα ή σκοπό.

7. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό την αντιγραφή, αποθήκευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού που συνιστά ή συνδέεται με λογισμικό spyware, ιό υπολογιστή, Trojan horse και εν γένει με κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της Biohellenika για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό ή που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Biohellenika και τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, να δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

8. Απαγορεύεται το scraping, data mining, data extraction και data harvesting από την Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

9. Η Biohellenika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

10 H Biohellenika δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.biohellenika.gr όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή που έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από λόγους ανωτέρας βίας.

11. Σε καμία περίπτωση η Biohellenika δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσης ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματικής ικανοποίησης, κ.τ.λ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

12. Αυτή η ιστοσελίδα αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα της Biohellenika.. To πλήρες περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Biohellenika και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Biohellenika ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Biohellenika καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Biohellenika ή/και του ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Biohellenika δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

13. Η Biohellenika λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά τους στοιχεία και τις συναλλαγές τους, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

14 Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.τ.λ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των σχετικών νόμων για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης /Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.