βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Άρθρα

Αυτόλογη χορήγηση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Το ήπαρ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα όργανα του σώματος και η διαταραχή της λειτουργίας του συνοδεύεται από σοβαρές παθολογικές καταστάσεις. Το ήπαρ διαθέτει αναγεννητική ικανότητα και ως ένα βαθμό αντιρροπεί τη λειτουργία του σε περίπτωση οξείας βλάβης. Από ένα σημείο όμως και μετά η λειτουργία του δεν αντιρροπείται με αποτέλεσμα την ανεπάρκεια και την κίρρωση. Η μεταμόσχευση ήπατος, η αντικατάστασή του δηλαδή με ένα υγιές ήπαρ από δότη,  αποτελεί τρόπο θεραπείας,  η οποία όμως είναι πολύπλοκη και ενέχει σοβαρούς  κινδύνους για τη ζωή του ασθενούς.  Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι επιπλοκές στην  άμεση μετεγχειρητική περίοδο,  ο κίνδυνος της απόρριψης, το υψηλό κόστος  και η δυσκολία  ανεύρεσης  οργάνου.  Αντίθετα η χορήγηση αυτόλογων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι ασφαλής, ακίνδυνη, εύκολη,  οικονομική , άμεση χωρίς επιπλοκές και δεν απαιτείται νοσηλεία των ασθενών.  Σε 90 ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια χορηγήθηκαν αυτόλογα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και η πορεία της υγείας τους μελετήθηκε σε σύγκριση με άλλη ομάδα ασθενών τελικού σταδίου στους οποίους όμως δεν έγινε χορήγηση βλαστοκυττάρων.  Το 54% των ασθενών έδειξαν βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας με σχεδόν αποκατάσταση των ηπατικών ενζύμων, ενώ στο 13% των ασθενών σταθεροποιήθηκε η κατάστασή τους  και δεν επιδεινώθηκε. Η ομάδα των ασθενών που δεν έλαβε βλαστοκύτταρα παρουσίασε επιδείνωση της υγείας του.

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα εντοπίζονται για μακρό χρονικό διάστημα στο ήπαρ και μάλιστα στα σημεία της νέκρωσης και η διαπιστούμενη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας σχετίζεται άμεσα με τη χορήγηση των βλαστοκυττάρων.

Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα σε  ασθενείς με τελικού σταδίου μη  αντιροπούμενη κίρρωση στους οποίους χορηγήθηκαν αυτόλογα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα.  Η μελέτη  αυτή πήρε την έγκριση του ΝΙΗ των ΗΠΑ.


Κ ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ