βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2023

Διάρκεια ισχύος των συμβολαίων φύλαξης των βλαστοκυττάρων των δοντιών

Αγαπητοί γονείς πελάτες της Biohellenika

Δεχόμαστε τηλεφωνήματα από γονείς οι οποίοι φύλαξαν τα βλαστοκύτταρα των δοντιών των παιδιών τους στην Biohellenika και τα παιδιά τους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Μας ρωτάτε εάν πρέπει να γίνει καινούριο συμβόλαιο υπογεγραμμένο από τα παιδιά σας, επειδή αυτά έχουν ενηλικιωθεί.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο που  έχετε υπογράψει, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας η κυριότητα του συμβολαίου μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου στο παιδί και δεν χρειάζεται υπογραφή νέου συμβολαίου.

Το συμβόλαιο ισχύει για 20 χρόνια από την ημέρα της κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων και θα ανανεωθεί από το ίδιο το παιδί με τη λήξη των 20 ετών.

Εκ μέρους της Βiohellenika AE

Κ Κουζή-Κολιάκου

Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών της Biohellenika