βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Τι είναι τα μεσεγχυματικά κύτταρα που απομονώνονται από τον ιστό του ομφαλίου λώρου (ουσία του Wharton) και σε τι μας χρησιμεύουν;

Τι είναι τα μεσεγχυματικά κύτταρα που απομονώνονται από τον ιστό του ομφαλίου λώρου (ουσία του Wharton) και σε τι μας χρησιμεύουν;

 Η Biohellenika έχει αναπτύξει την τεχνολογία και προσφέρει στους γονείς τη φύλαξη του συνόλου των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε όλο το μήκος του  ομφαλίου λώρου. Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται το σύνολο των βλαστοκυττάρων   και δεν χρειάζεται να γίνει κυτταρικός πολλαπλασιασμός στο μέλλον, ο οποίος στην περίπτωση αυτή  θα έχει επί πλέον κόστος για την οικογένεια. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός δεν είναι επιθυμητός για κανένα είδος βλαστοκυττάρων, είτε πρόκειται για αιμοποιητικά, είτε για μεσεγχυματικά. Οι διεθνείς κανόνες επιβάλλουν τις ελάχιστες παρεμβάσεις στα κύτταρα και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός οδηγεί στη δημιουργία λιγότερο αρχέγονων κυττάρων.

Στη χώρα μας τα διάφορα εργαστήρια βλαστοκυττάρων  χρησιμοποιούν δυο τρόπους κρυοσυντήρησης των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων: την  κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων του ομφαλίου λώρου ή την κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από διαχωρισμό τους από τον ιστό.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika εξέτασε και τους δύο τρόπους και κατέληξε στην   εξ αρχής κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τον διαχωρισμό τους από τον ιστό και όχι στην κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύτηκαν  στα διεθνή περιοδικά Transfusion Medicine 2011και Journal of Biological Research 2011.  Στην απόφαση αυτή κατέληξε διότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί ασφαλής μέθοδος κρυοσυντήρησης ιστών ή οργάνων η οποία να αποδίδει μετά την απόψυξη βιώσιμους ιστούς ή όργανα. Για το λόγο αυτό έως σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί τράπεζα κρυοσυντηρημένων οργάνων, πχ νεφρών,  αλλά δημιουργείται γέφυρα άμεσης μεταφοράς οργάνων σε περιπτώσεις που προκύψει δωρεά οργάνου. Η κατάψυξη ιστών κρυοσυντηρεί μόνο τα επιφανειακά στρώματα των κυττάρων των ιστών και όχι τα βαθύτερα,  με αποτέλεσμα μετά την απόψυξη ο αριθμός των βιώσιμων κυττάρων να είναι μικρός και το δείγμα να χρειάζεται κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Ο ιστός του ομφαλίου λώρου περιέχει μεσεγχυματικά κύτταρα και ελάχιστα άνευ αξίας ώριμα μεταναστευτικά κύτταρα τoυ αίματος. Ως εκ τούτου  η φύλαξή του γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τα μεσεγχυματικά κύτταρα.

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου διατηρούν τις ιδιότητες των αρχέγονων κυττάρων έως ορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων. Από εκεί και αργότερα συμπεριφέρονται ως ώριμα κύτταρα με περιορισμένη δυνατότητα εξέλιξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιλέξαμε την εξ αρχής παράδοση της πλήρους υπηρεσίας στους γονείς και δεν λάβαμε υπόψη τον επί πλέον χρόνο και το κόστος που απαιτεί ο τρόπος αυτός της  κρυοσυντήρησης.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, διότι ελαττώνουν τα ποσοστά της απόρριψης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απόλυτη ιστοσυμβατότητα και επιταχύνουν την αποκατάσταση του ασθενούς μετά τη  μεταμόσχευση.  Επίσης χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία αυτοάνοσων,  τραυματικών και εκφυλιστικών νοσημάτων,   όπως της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ελκώδους κολίτιδας, της καρδιακής ανεπάρκειας, της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, της ΧΑΠ, της προωρότητας των νεογνών (ανάπτυξη του εγκεφάλου, των πνευμόνων και των οφθαλμών), των καταγμάτων, εγκαυμάτων  και  τη μεταφορά φαρμάκων μέσα σε όργανα. Η χορήγησή τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας ελαττώνει το χρόνο νοσηλείας και αυξάνει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.

Η πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Biohellenika

Κ Κουζή-Κολιάκου MD, PhD, καθηγήτρια Ιατρικής