βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Ιστός του Ομφαλίου Λώρου

Ιστός του Ομφαλίου Λώρου

Τα τελευταία χρόνια ανακαλύφθηκε ότι ο ομφάλιος λώρος (ουσία του Wharton – Βαρθώνιος γέλη) περιέχει πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε άλλα είδη κυττάρων του οργανισμού. Τα κύτταρα αυτά ανήκουν στον τύπο των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και βρίσκονται στον ιστό που περιβάλλει τα αγγεία του ομφαλίου λώρου. Τα μεσεγχυματικά κύτταρα είναι διαφορετικά από τα αιμοποιητικά, έχουν διαφορετικές χρήσεις, και συλλέγονται με ειδική μέθοδο.

Η Biohellenika έχει αναπτύξει την τεχνολογία και προσφέρει στους γονείς τη φύλαξη του συνόλου των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που περιέχονται σε όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου. Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται το σύνολο των βλαστοκυττάρων και δεν χρειάζεται να γίνει κυτταρικός πολλαπλασιασμός στο μέλλον, ο οποίος στην περίπτωση αυτή θα έχει επί πλέον κόστος για την οικογένεια. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός δεν είναι επιθυμητός για κανένα είδος βλαστοκυττάρων, είτε πρόκειται για αιμοποιητικά, είτε για μεσεγχυματικά. Οι διεθνείς κανόνες επιβάλλουν τις ελάχιστες παρεμβάσεις στα κύτταρα και ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός οδηγεί στη δημιουργία λιγότερο αρχέγονων κυττάρων.

Στη χώρα μας τα διάφορα εργαστήρια βλαστοκυττάρων χρησιμοποιούν δυο τρόπους κρυοσυντήρησης των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων: την κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων του ομφαλίου λώρου ή την κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από διαχωρισμό τους από τον ιστό.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika εξέτασε και τους δύο τρόπους και κατέληξε στην εξ αρχής κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τον διαχωρισμό τους από τον ιστό και όχι στην κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύτηκαν στα διεθνή περιοδικά Transfusion Medicine 2011και Journal of Biological Research 2011. Στην απόφαση αυτή κατέληξε διότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί ασφαλής μέθοδος κρυοσυντήρησης ιστών ή οργάνων η οποία να αποδίδει μετά την απόψυξη βιώσιμους ιστούς ή όργανα. Για το λόγο αυτό έως σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί τράπεζα κρυοσυντηρημένων οργάνων, πχ νεφρών, αλλά δημιουργείται γέφυρα άμεσης μεταφοράς οργάνων σε περιπτώσεις που προκύψει δωρεά οργάνου. Η κατάψυξη ιστών κρυοσυντηρεί μόνο τα επιφανειακά στρώματα των κυττάρων των ιστών και όχι τα βαθύτερα, με αποτέλεσμα μετά την απόψυξη ο αριθμός των βιώσιμων κυττάρων να είναι μικρός και το δείγμα να χρειάζεται κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου διατηρούν τις ιδιότητες των αρχέγονων κυττάρων έως ορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων. Από εκεί και αργότερα συμπεριφέρονται ως ώριμα κύτταρα με περιορισμένη δυνατότητα εξέλιξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιλέξαμε την εξ αρχής παράδοση της πλήρους υπηρεσίας στους γονείς και δεν λάβαμε υπόψη τον επί πλέον χρόνο και το κόστος που απαιτεί ο τρόπος αυτός της κρυοσυντήρησης.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, διότι ελαττώνουν τα ποσοστά της απόρριψης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απόλυτη ιστοσυμβατότητα και επιταχύνουν την αποκατάσταση του ασθενούς μετά τη μεταμόσχευση. Επίσης χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία αυτοάνοσων, τραυματικών και εκφυλιστικών νοσημάτων, όπως της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας, της ελκώδους κολίτιδας, της καρδιακής ανεπάρκειας, της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, της προωρότητας των νεογνών (ανάπτυξη του εγκεφάλου, των πνευμόνων και των οφθαλμών), των καταγμάτων, εγκαυμάτων και τη μεταφορά φαρμάκων μέσα σε όργανα. Η χορήγησή τους σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας μπορεί να ελαττώσει  το χρόνο νοσηλείας και να αυξήσει τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών.

Εφιστάται η προσοχή των γονέων στο ότι η μεταφορά του ομφαλίου λώρου στα εργαστήρια πρέπει να είναι άμεση, διότι ο ιστός μετά την αποσύνδεσή του από την κυκλοφορία του αίματος καταστρέφεται.

Η υπηρεσία αυτή προστιθέμενη στην κλασική συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος με παρακέντηση των αγγείων του ομφαλίου λώρου, την συλλογή των VSELS και στην αποστράγγιση του πλακούντα προσφέρει στην οικογένεια το σύνολο  των αρχέγονων κυττάρων που μπορούν να συλλεγούν κατά τον τοκετό. Δεδομένου ότι τα βλαστοκύτταρα της ομφαλοπλακουντιακής μονάδας είναι ποιοτικά ανώτερα από κάθε άλλη πηγή, με τις υπηρεσίες που σας παρέχει η Biohellenika εξασφαλίζεται στο παιδί και στην οικογένεια από τη γέννηση του η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα και η καλύτερη ποιότητα βλαστοκυττάρων.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται τέσσερις ανεξάρτητες συλλογές βλαστοκυττάρων. Και στην περίπτωση αυτή η Biohellenika δεν υπολογίζει το κόστος προκειμένου να προσφέρει την πληρέστερη επιστημονικά και καλύτερη ιατρικά υπηρεσία.

 

Έτσι ολοκληρώνεται και η κάθε είδους δυνατή συλλογή βλαστοκυττάρων από τον πλακούντα και τον ομφάλιο λώρο κατά τον τοκετό και εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η θεραπεία αιματολογικών ασθενειών και εφαρμογών αναγεννητικής ιατρικής σε ασθενείς με μεγάλο σωματικό βάρος, οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν φυλάξει βλαστοκύτταρα σε αριθμό επαρκή για τη θεραπεία τους.

 

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε τον ασκό συλλογής.

12selido biohellenika